Đà Nẵng: Sạt lở bờ biển đã được xử lý như thế nào

Ngày đăng: 20/09/2023 152 lượt xem

Trước mắt, để xử lý khẩn cấp sạt lở tại khu vực bãi tắm Sơn Thủy, Mỹ An, Phước Mỹ, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban QLDA) chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý gia cố vị trí tường kè bị sạt lở để đảm bảo ổn định công trình tại bãi tắm Sơn Thủy, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý gia cố sạt lở hai bên tường cách hạ lưu cửa xả đối với sạt lở tại bãi tắm Mỹ An, phối họp với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch triển khai thực hiện xây dựng lối lên xuống bãi biển cho xe cơ giới, vị trí giáp cửa xã Mỹ An. Cho phép bổ sung khối lượng bị hư hỏng, sạt lở tại bãi tắm Phước Mỹ vào dự án Nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công cộng đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách trong giờ cao điểm. Ban QLDA có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

Về lâu dài, UBND thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6464/UBND-SKHĐT ngày 20-8-2018 về việc liên quan đến nghiên cứu chống xói lở bờ biển từ khoản viện trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để nghiên cứu nguyên nhân và có giải pháp tổng thể xử lý sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố.

Báo TN& MT