Công nghệ xử lý nước thải nhà máy dệt tại Mỹ

Ngày đăng: 14/09/2023 270 lượt xem

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DỆT TẠI MỸ

Ngành công nghiệp: Nhà máy dệt
Quốc gia                 : Mỹ
Sự cố                     : Tăng tải trọng hữu cơ
Sản phẩm               : BFL 5400 GC
Thông tin nhà máy
Một nhà máy dệt sản xuất lông cừu và vải sợi cho thấy những thay đổi trong một quá trình nhuộm vải bông mới dẫn đến một sự gia tăng đáng kể nồng độ COD trong nhà máy xử lý nước thải. Điều này đã có một sự ảnh hưởng sâu rộng đến hiệu suất xử lý sinh học của sinh khối và kết quả là nồng độ COD trong nước thải đầu ra vượt quá quy chuẩn của NPDES.
Hệ thống xử lý nước thải
Nhà máy xử lý nước thải gồm có 2 đầm phá hoạt động đơn lẻ trong chuỗi đầm phá. Mỗi đầm phá có thể tích là 1,893 m3. Lưu lượng khoảng 189.3 m3/ ngày, thời gian lưu nước (HRT) ít nhất 20 ngày. Đầm phá đầu tiên là một hệ thống khuấy trộn hoàn toàn với các thiết bị sục khí nổi trong suốt chiều dài của đầm phá. Đầm phá thứ hai có 2 thiết bị sục khí nổi bên cạnh nhau tại phía trước 1/3rd đầm phá, phần còn lại của đầm phá hoạt động như là một vùng lắng cho các chất rắn lắng xuống trước khi xả thải.
Thông số vận hành
* Lưu lượng                                       : 189.3 m3/ngày
* pH (đầm phá)                                  : 6.4 – 8.1
* Nồng độ oxy hòa tan (đầm phá)     : > 2.0 mg/L
* N và P (nước thải đầu ra cuối cùng): 0 mg/L
* COD đầu vào                                  : 367 mg/L (trước đây là 119 mg/L)
* BOD5 đầu ra                                   : 30 – 100 mg/L (trước đây là 6.0 mg/L)
Mục đích xử lý
* Cải thiện hiệu suất sinh khối thông quá quá trình tăng sinh khối
* Phục hồi hệ thống phù hợp trong vòng 5 tháng
* Giải quyết sự thiếu hụt N và P.
Chương trình xử lý
Một chương trình tăng sinh khối đã được bắt đầu. Chương trình bao gồm một sự nuôi cấy ban đầu theo sau là một liều lượng nhỏ duy trì liên tục. Chất dinh dưỡng không cân bằng đã được giải quyết như một phần của chương trình xử lý toàn diện.
Liều lượng BFL 5400 GC
* 5 ngày đầu tiên                    : 8kg/ngày
* Tuần thứ 2 đến tuần thứ 4   : 8 kg/tuần
* Duy trì                                  : 4 kg/tuần
Kết quả
* Hầu hết nồng độ BOD trong nước thải đầu ra ngay lập tức bắt đầu giảm xuống.
* Cải thiện tình hình của chất dinh dưỡng, như vậy N và P đã được phát hiện ở nồng độ dư trong nước thải đầu ra cuối cùng.
* Sự tuân thủ các quy chuẩn đã được đáp ứng tốt trong vòng 5 tháng.
* Nồng độ BOD trung bình trong nước thải đầu ra giảm xuống < 16 mg/L khi chương trình tăng sinh khối phát triển
* Xem các biểu đồ bên dưới

Nguồn: ecoworld.com.vn