Thiết kế sơ đồ công nghệ vận hành nước thải ngành sản xuất mía đường

Ngày đăng: 14/09/2023 384 lượt xem

1. Nguồn gốc phát sinh nước thải ngành sản xuất mía đường

* Nước thải từ khu ép mía: nước dùng để ngâm ép đường trong mía và làm mát các ổ trục của máy ép. Chứa hàm lượng BOD cao và dầu mỡ.
* Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn: có hàm lượng BOD rất cao.
* Nước thải khu lò hơi: chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng cao.

2. Thành phần và tính chất của nước thải ngành sản xuất mía đường

Nước thải của ngành công nghiệp mía đường luôn chứa một lượng lớn các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất của cacbon, nitơ, phốtpho. Các chất này dễ bị phân hủy bởi các vi sinh vật, gây mùi thối làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.
Nước thải nhà máy đường chứa các loại đường dẽ phân hủy trong nước như: glucose, fructose, sucrose; chúng có khả năng gây kiệt oxy trong nước làm ảnh hưởng đến hoạt động của quần thế sinh vật. Ngoài ra, nước thải nhà máy đường còn có nhiệt độ cao và có chứa lưu huỳnh cũng như dầu mỡ trong các khu ép mía cũng gây ảnh hưởng đến quá trình vi sinh phát triển.
Chất rắn lơ lửng là chất vô cơ. Khi thải ra môi trường tự nhiên, các chất này có khả năng lắng và tạo thành một lớp dày ở đáy nguồn nước, phá hủy hệ sinh vật làm thức ăn cho cá. Lớp bùn lắng này còn chứa các chất hữu cơ có thể làm cạn kiệt oxy trong nước và tạo ra các loại khí như H2S, CO2, CH4. Ngoài ra còn có các chất màu anion và cation (chất màu của axit hữu cơ, muối kim loại tạo thành) do việc xả rửa liên tục các cột tẩy màu resin và các chất không đường dạng hữu cơ (các axit hữu cơ), dạng vô cơ (Na2O, SiO2, P2O5, Ca, Mg và K2O).
Bảng thông số thể hiện nồng độ ô nhiễm của nước thải từ ngành sản xuất mía đường:

3. Sơ đồ công nghệ xử lý hệ thống xử lý nước thải ngành mía đường

Sơ đồ 1:

 

4. Các sản phẩm tiêu biểu ứng dụng trong các sự cố của quy trình hệ thống xử lý nước thải sản xuất mía đường

* Bùn dư nhiều trong các bể hiếu khí. Sản phẩm giúp khắc phục sự cố như: BFL 5000FG, BFL 5050BC, BFL 5200VP.
* Sinh khối vi sinh trong bể kỵ khí UASB không đạt yêu cầu xử lý: BFL 4400AN.
* Sinh khối vi sinh trong bể hiếu khí không đạt yêu cầu xử lý: BFL 4000SU.
* Dầu mỡ thực vật có nhiều trong bể lắng và các bể hiếu khí: BFL 5000FG, BFL 5150PS, BFL 5200VP.
* Nổi váng bọt nhiều và các chất hoạt động bề mặt trong bể điều hòa, bể lắng, các bể hiếu khí: BFL 5000FG, BFL 5200VP, BFL 5600SS.
* Mùi hôi trong bể lắng, các bể hiếu khí: BFL 5200VP, BFL 5700SO.
* Mùi hôi có thể xuất phát từ các chất rắn như: rác thải , bùn từ nhà máy… Các sản phẩm dạng nước có thể xử lý mùi hôi trên bề mặt như: BFL Odour Clean, Novozymes Freshen Free.
Technical Manager of Ecoworld.com.vn
Nguyễn Nhật Dương – Ks. Kỹ Thuật xử lý môi trường
Nguồn: archmodel.com.vn