Thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải NM giấy Lee&Man được giám sát chặt chẽ

Ngày đăng: 08/11/2018 116 lượt xem

Hiện tại, các Sở ngành chức năng tỉnh Hậu Giang… đã tiến hành giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát, Tổ công tác sẽ thu mẫu nước, khí thải để phân tích, đánh giá chất lượng trong quá trình xử lý tại dự án này. “Hiện nay, ngoài việc tiếp tục giám sát chặt chẽ việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải tại dự án sản xuất giấy Lee&Man, thì Tổ công tác cũng đã thu một số mẫu nước, khí thải phân tích và báo cáo kết quả cho cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo”- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, Hồ Văn Phú cho hay.

        Trước đó, thực hiện theo Công văn số 3059/TCMT-KSMT, ngày 15/12/2016 của Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Hậu Giang, ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2364, về việc thành lập Tổ giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man, với thành phần gồm một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang. cũng theo quyết định này, Tổ giám sát tự giải thể sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm dự án theo thẩm quyền.

Nguồn tin: moitruongvn.org