Nghiên cứu ứng dụng cửa van cổng (visor gate) cho các dự án chống ngập ở Việt Nam

Ngày đăng: 13/09/2023 119 lượt xem
Nghiên cứu ứng dụng cửa van cổng (visor gate) cho các dự án chống ngập ở Việt Nam
Trong tình hình hiện nay, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang đòi hỏi hệ thống thủy lợi vùng ven biển cần được quy hoạch lại để đáp ứng được nhiệm vụ mới không những ngăn mặn giữ ngọt mà còn phải đáp ứng nhiệm vụ giao thông thủy với các tầu thuyền trọng tải lớn
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỬA VAN CỔNG (VISOR GATE) 
CHO CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP Ở VIỆT NAM 

Th.S. Khúc Hồng Vân, PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

Tóm tắt:  Trong tình hình hiện nay, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang đòi hỏi hệ thống thủy lợi vùng ven biển cần được quy hoạch lại để đáp  ứng được nhiệm vụ mới không những ngăn mặn giữ ngọt mà còn phải đáp ứng nhiệm vụ giao thông thủy với các tầu thuyền trọng tải lớn , vì vậy nghiên cứu áp dụng các cửa van nhịp lớn là hết sức cấp thiết. Có nhiều dạng cửa van nhịp lớn nhưng trong bài báo này chỉ giới hạn nghiên cứu áp dụng cửa van cổng (visor gate) – một hình thức kết cấu của cửa đang được ứng dụng nhiều ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hà Lan 

1. Mô tả kết cấu cửa van cổng.

 


Hình 1. Sơ đồ mô tả kết cấu của cửa van .

Cửa van 1 có bán kính cong R, chiều cao cửa van Hv. Khi vận hành đóng mở toàn bộ cửa van quay xung quang gối quay 2. Máy đóng mở cửa van 3 được đặt trên đỉnh trụ 4. Máy đóng mở 3 được nối với cửa van 1 thông qua hệ thống tai van 5 và dây kéo 6. Cửa van được di chuyển trên đường quỹ đạo 7. Như vậy cửa van có chiều rộng thông thuỷ B và chiều cao thông tàu h.
2. Các thông số kỹ thuật của mô hình cửa van cổng.
Để nghiên cứu trạng thái ứng suất và chọn thông số cơ bản của cửa van, các tác giả nghiên cứu cửa van có các thông số hình học phổ biến ở Việt Nam như sau sau:
– Chiều rộng:                        B = 30 m
– Chiều cao:                          HV = 10,5 m
– Chênh lệch mực nước phía biển và phía đồng từ 1,5 đến 2m
– Bán kính quay:                    R = 15m
Vật liệu sử dụng:
– Thép 10G2C
– Cường độ tính toán cho phép: Rk = Rn  = 2250 (daN/cm2)
– Hệ số điều kiện làm việc m = 0,75.

Mời download & xem file đính kèm.