Xử lý chất thải bệnh viện được hỗ trợ kinh phí như thế nào

Ngày đăng: 20/07/2023 121 lượt xem

Lượng chất thải lỏng phát sinh tại các cơ sở y tế vào khoảng 150.000 m3/ ngày đêm, dự kiến đến năm 2015, lượng này lên tới 300.000 m3/ ngày đêm. Nếu không được quản lý tốt, các thành phần nguy hại trong chất thải y tế như vi sinh vật gây bệnh, chất gây độc, gây ung thư sẽ tạo ra nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng việc kiểm soát thành công chất thải y tế là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam và nó sẽ chỉ thành công nếu khai thác, ứng dụng được những công nghệ xử lý chất thải y tế phù hợp. Tuy nhiên hệ thống xử lý chất thải của nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã xuống cấp hoặc quá tải, kinh phí cho vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiếu nên hiệu quả xử lý kém do đó cần có một cơ chế hỗ trợ có tính đặc thù từ ngân sách Trung ương cho xử lý chất thải tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Thực trạng trên cho thấy việc xử lý chất thải y tế đang là vấn đề hết sức cấp bách và “chìa khóa thành công” chính là những mô hình công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, ưu việt, phù hợp với thực tế của Việt Nam. Bộ Y tế đề xuất dự thảo này nhằm quy định việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Trung ương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế, các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế đảm bảo theo quy định để bảo vệ môi trường. Quy định này dự kiến sẽ áp dụng cho các bệnh viện công lập trên toàn quốc.

Theo dự thảo, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (bao gồm cả dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư) sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 1- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm; 2- Chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí kinh phí nhưng chưa đủ để thực hiện dự án. Các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện.

Theo dự thảo, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế thực hiện theo hình thức sẽ có mức hỗ trợ kinh phí khác nhau. Trong đó, dự án đầu tư công sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt. Các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công- tư sẽ hỗ trợ 100% vốn chủ sở hữu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Cho vay ưu đãi không quá 70% vốn chủ sở hữu với lãi suất không quá 3,6%/năm trong thời gian không quá 10 năm để thực hiện dự án. Đối với các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế, sẽ hỗ trợ 100% kinh phí chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế từ ngân sách Trung ương đối với các bệnh viện chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS. Hỗ trợ 50% kinh phí chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế từ ngân sách Trung ương đối với các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Nguồn tin: moitruongvn.org