Quảng Ngãi: Chiến dịch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị

Ngày đăng: 20/05/2023 170 lượt xem

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích tự nhiên là 5.152,49 km2.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm dự báo tổng lượng nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, công cộng và nước thải khác tại các đô thị. Đánh giá chất lượng nước thải các loại, qua đó đề xuất, lựa chọn công nghệ, phương án xây dựng hệ thống thoát nước thải. Xác định vị trí x​ây dựng các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải tập trung; khu vực phải bố trí nhà máy xử lý nước thải phân tán. Xác định phương pháp, công nghệ xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom nước thải đến các khu xử lý nước thải tập trung, phân tán cho từng đô thị, xác định cụ thể yêu cầu cho từng loại đô thị và trong giai đoạn thực hiện quy hoạch.

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2025, khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 62.600 m3/ngđ; trong đó: đô thị trung tâm cấp vùng (thành phố Quảng Ngãi, đô thị Dung Quất) phát thải 40.400 m3/ngđ; đô thị trung tâm cấp tỉnh (Đô thị Đức Phổ và thị trấn Di Lăng) phát thải 8.300 m3/ngđ; còn lại là các khối lượng nước thải đô thị trung tâm cấp huyện. Đến năm 2030: Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh là 115.400 m3/ngđ.

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho 08 đô thị gồm: thành phố Quảng Ngãi, các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi, Tịnh Phong, Đức Phổ mở rộng, Lý Sơn và trung tâm huyện Sơn Tịnh, thị trấn La Hà. Tổng số lượng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đến năm 2025 là 14 trạm, với tổng công suất 41.300 m3/ngđ. Tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý tập trung đạt trên 70% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị toàn tỉnh.

Về hệ thống thu gom xử lý nước thải phân tán, đến năm 2025, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải phân tán cho 11 đô thị gồm: Sa Kỳ, Thạch Trụ, Nam Sông Vệ, Ba Tơ, Ba Vì, Trà Bình, Minh Long, Trung tâm huyện Sơn Tây, Tây Trà, khu vực Phổ Phong, Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ, với tổng công suất: 6200 m3/ngđ. Giai đoạn 2026-2030 nâng công suất là 12.200 m3/ngđ.

Tổng chi phí đầu tư hệ thống thu gom nước thải, trạm bơm và trạm xử lý nước giai đoạn đến năm 2025 khoảng 2.800 tỷ đồng.
Theo Báo TN&MT