Đã có kết quả kiểm tra : “Hàng loạt hồ nuôi tôm chưa đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tại Quảng Bình”

Ngày đăng: 19/07/2023 129 lượt xem
Trước đó, ngày 28/2, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bài viêt : “Hàng loạt hồ nuôi tôm chưa đảm bảo hệ thống xử lý nước thải”, phản ánh về nhiều hồ nuôi tôm dọc bờ biển tại một số xã thuộc TP. Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy chưa đảm bảo hệ thống xử lý nước thải. Ngay sau khi báo phản ánh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập đoàn kiểm tra.
Sau quá trình kiểm tra ngày 3/3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 337/STNMT-CCMT, báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở nuôi tôm trên cát theo nội dung phản ánh của báo.

Sở TNMT Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cơ sở nuôi tôm dọc bờ biển.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy có 19 cơ sở, tổ hợp nuôi tôm trên cát, với tổng diện tích khoảng 242,54 ha; trong đó có 02 cơ sở đang thi công xây dựng và 17 cơ sở, tổ hợp đang có hoạt động nuôi tôm.
Riêng huyện Lệ Thủy có 11 cơ sở nuôi tôm, với tổng diện tích khoảng 147,96 ha; trong đó: xã Ngư Thủy Bắc có 09 cơ sở, với tổng diện tích 134,06 và xã Ngư Thủy có 02 cơ sở, với tổng diện tích 13,09 ha (đối với cơ sở nuôi tôm trên cát của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình nhận chuyển nhượng lại của Công ty TNHH XDTH Thủy Long đang thi công, chưa có hoạt động nuôi tôm).
Huyện Quảng Ninh có 02 cơ sở và 01 tổ hợp nuôi tôm trên cát thuộc địa bàn xã Hải Ninh, với tổng diện tích khoảng 50,7 ha; trong đó Tổ hợp nuôi tôm trên cát xã Hải Ninh có tổng diện tích 31,2 ha giao cho 33 hộ nuôi tôm.
Còn tại thành phố Đồng Hới có 03 cơ sở nuôi nuôi tôm trên cát, với tổng diện tích 43,88 ha; trong đó Công ty Hưng Biển đang thi công cải tạo các ao và dự kiến quý II/2020 đưa vào nuôi trở lại.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Tổ hợp nuôi tôm trên cát xã Hải Ninh, Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình (xã bảo Ninh, TP. Đồng Hới) và hộ ông Trần Văn Ngô (xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) không bố trí ao lắng xử lý nước thải, nước từ các ao nuôi được xả trực tiếp ra các khe suối dẫn ra biển.
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy 04 mẫu nước thải tại điểm xả thải ra môi trường của một số cơ sở nuôi tôm (01 mẫu tại cơ sở nuôi tôm trên cát của Công ty CP Thanh Hương; 01 mẫu tại cơ sở nuôi tôm trên cát của DNTN Hưng Thịnh; 01 mẫu tại cơ sở nuôi tôm trên cát của Công ty CP Đức Thắng (cơ sở 1) và 01 mẫu tại cơ sở nuôi tôm trên cát của Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình) để kiểm tra chất lượng, kết quả phân tích cho thấy chỉ tiêu chất lượng các mẫu nước thải được kiểm tra nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các cơ sở đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; chú ý vệ sinh các mương dẫn nước thải, không để lắng động chất thải, xác tảo chết nhằm tránh phát sinh mùi gây mất mỹ quan môi trường; đối với các ao thu gom, xử lý nước thải bạt bị hỏng phải tiến hành thay thế đảm bảo cho quá trình xử lý.
Các cơ sở chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải như: Tổ hợp nuôi tôm trên cát xã Hải Ninh, Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình và hộ ông Trần Văn Ngô phải tiến hành xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đúng hồ sơ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; chú ý vệ sinh các mương dẫn nước thải, không để lắng động chất thải, xác tảo chết nhằm tránh phát sinh mùi gây mất mỹ quan môi trường.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi tôm trên cát trên địa bàn quản lý, đảm bảo các nguồn thải, đặc biệt là nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường quy định.
Nguồn : Báo tài nguyên và môi trường