Hà Nội: Mời thầu đầu tư Dự án xây dựng Khu xử lý chất thải Đồng Ké 1.800 tỷ đồng

Ngày đăng: 20/03/2018 192 lượt xem
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển trong vòng 1 tháng (từ ngày 7/3 – 7/4/2018) để lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đề xuất, có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.800 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu xử lý chất thải (hạ tầng kỹ thuật chung và công trình nhà máy trên đất) phục vụ nhu cầu xử lý rác thải của TP. Hà Nội.
Nhà máy xử lý chất thải rắn theo công nghệ đốt – phát điện đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam, đáp ứng các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt. Lượng tro xỉ sau đốt  3% so với khối lượng rác đưa vào đốt. Công suất xử lý tối đa là 1.500 tấn rác thải sinh hoạt/ngày.
Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự kiến 30 – 36 tháng kể từ khi giao đất sạch.
Nguồn: baodauthau.vn