CHANNEL PENSTOCK ATEC UNITEC 800x1500mm

Nhận báo giá

Mã sản phẩm: ATEC-UNITEC-800×1500

Đơn vị: bộ

Nhà sản xuất: ATEC GmbH

Nơi sản xuất: Germany

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
Channel Penstock UNITEC
Type: 3 sides sealing
Dimension: WxH=800×1500
Material: SS304
Electrical engine power : 3 phase/400V/50Hz
Operating mode: automatic with manual drive (hand wheel)
Installation depth T = 1500
Operating height = 1600
Design/Operating pressure = 0,15 bar