Thiết bị vận hành van nhập khẩu model D

Nhận báo giá

Mã sản phẩm:

Đơn vị:

Nhà sản xuất:

Nơi sản xuất:

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
Phương tiện thiết bị hoạt động, tách rời với ống chân không, mở và đóng cửa.
Nói chung các thiết bị vận hành nằm ở trên sàn hoặc dưới sàn nhà. Ngoài ra, penstock có thể được vận hành bằng tay hoặc bằng hoạt động điện (điện hoặc khí nén / thủy lực).
Xác định thiết bị vận hành nhập khẩu Tiêu chuẩn
Trang thiết bị
Tất nhiên bất kỳ yêu cầu đặc biệt, ví dụ như chỉ thị vị trí hoặc định tuyến lại của thanh thông qua các khớp cardan là có thể.
Bạn sẽ tìm thấy một hình thức lựa chọn minh họa cho các thiết bị điều hành tiêu chuẩn ở đây.

Liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giải pháp hoàn hảo của bạn.

DANH MỤC TÀI LIỆU Thiết bị vận hành van nhập khẩu model D: