Thiết bị phụ trợ nhập khẩu model E

Nhận báo giá

Mã sản phẩm:

Đơn vị:

Nhà sản xuất:

Nơi sản xuất:

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
Vì chúng được lắp đặt trong các buồng bê tông tròn, chúng tôi cung cấp một bộ tiếp hợp để lắp đặt dễ dàng mà không tốn chi phí cho việc xây dựng bê tông.
Thiết bị Liary

Ngoài ra bạn sẽ tìm thấy một số van đặc biệt ví dụ như van cứu hộ, van telescopic vv để hoàn thành E-series của chúng tôi.

DANH MỤC TÀI LIỆU Thiết bị phụ trợ nhập khẩu model E