Xử lý nước thải nhà máy chế biến khoai tây tại Pháp

Ngày đăng: 20/09/2023 121 lượt xem
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHOAI TÂY TẠI PHÁP
Ngành công nghiệp: Nhà máy chế biến khoai tây
Quốc gia                : Pháp
Sự cố                    : Sản xuất khí sinh học kém/ Giảm COD
Sản phẩm              : BFL 4400AN
Thông tin nhà máy
Nhà máy sản xuất khoai tây rán (khoai tây chiên) và miếng khoai tây để sử dụng trong một loạt các sản phẩm thực phẩm. Cơ sở xử lý nước thải gồm có nhà máy xử lý kỵ khí và hiếu khí. WWTP có lưu lượng đầu vào là 2,800 m3/ngày.
Bể xử lý kỵ khí có thể tích là 1,000 m3. Đây là một bể phản ứng lưu hành nội bộ (IC). Tinh bột trong nước thải đầu vào có COD là 4,000 mg/L. Khí sinh học từ bể xử lý sinh học được sử dụng như là một nguồn nhiên liệu đốt trong các lò hơi của nhà máy.

Mục tiêu đầu tiên là nâng cao công suất phân hủy COD của bể xử lý sinh học. Mục tiêu thứ 2 là làm tăng lượng khí sinh học được sản xuất. Lợi ích của việc sản xuất khí sinh học ngày càng tăng mà ít khí tự nhiên là cần thiết cho các nồi hơi. Giảm COD có nghĩa là tải trọng hữu cơ trong bể hiếu khí được giảm và năng lượng cần thiết sử dụng cho bể hiếu khí ít.

Giải pháp
BioFuture đã phát triển một sản phẩm bioenzymatic, BFL 4400AN, đặc biệt cho bể xử lý sinh học kỵ khí. Công thức có chứa các enzyme tự do (amylase, cellulase, lipase và protease), vi khuẩn kỵ khí tùy nghi, vi khuẩn lên men và nấm. Các enzyme và vi khuẩn kỵ khí tùy nghi cùng nhau hoạt động để nhanh chóng thiết lập quá trình sản xuất acetate (acetogenesis) trong khi vi khuẩn lên men và nấm tối ưu hóa quá trình lên men và phân hủy. Thông thường là các bước của quá trình thủy phân và sản xuất acetate mà giới hạn tốc độ cho quá trình phân hủy kỵ khí. Bằng cách nhanh chóng và hiệu quả tạo ra các axit mạch ngắn như acetic và axit propionic cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản xuất khí sinh học methanogen.
Mục đích xử lý
* Gia tăng sản xuất khí sinh học
* Nâng cao hiệu quả phân hủy COD
* Cải thiện quá trình tiền xử lý trước khi xử lý hiếu khí.
Quá trình xử lý
BFL 4400AN được cho vào nước với tỷ lệ 1:10 và khuấy đều. Để yên trong vòng 30 phút và sau đó cho liều lượng tính toán vào trong bể xử lý sinh học kỵ khí.
Liều lượng cho chương trình xử lý
* Liều lượng ban đầu:
Ngày 1 – 5:            4kg BFL 4400AN/ ngày
* Liều lượng duy trì:
Tuần thứ 2 trở đi:   4kg BFL 4400AN/ tuần
Kết quả
Trên 3 tháng sử dụng liều lượng cho chương trình xử lý :
* Sản lượng khí sinh học tăng từ 0.34 m3/kg COD được loại bỏ lên đến 0.72 m3/kg COD được loại bỏ – tăng 112%
* Sản lượng khí sinh học tăng từ 2,389 m3/ngày lên đến 4,435 m3/ngày – tăng 86%
* COD được loại bỏ tăng từ 38% lên đến 53% – tăng 40%
Kết luận
Liều lượng BFL 4400AN cho vào bể xử lý sinh học kỵ khí trong nhà máy chế biến khoai tây kết quả là làm tăng sản xuất khí sinh học, tăng sản lượng khí sinh học và hiệu quả loại bỏ COD nhiều hơn.
Các lợi ích là:
* Giảm lượng khí đốt tự nhiên cần dùng cho lò hơi
* Giảm năng lượng đầu vào cho việc thổi khí tiếp theo
* Giảm sự hình thành bùn sinh học
* Giảm chi phí liên quan đến việc ép bùn và loại bỏ chất rắn
* Cải thiện khả năng chịu đựng cho toàn bộ bể trong nhà máy.
>>>Xem thêm : Làm sạch nước lũ bằng bóng vi sinh tại Thái Lan
                                                                                                                                   Nguồn: archmodel.com.vn