Xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống thu gom nước thải

Ngày đăng: 13/09/2023 749 lượt xem
Mục đích của chúng tôi trong phần này là để thảo luận về hệ thống thu gom nước thải trong các điều kiện thay đổi bình thường.

Bất cứ ai đã từng làm việc trong quá trình hoạt động nhà máy xử lý nước thải thời gian dài phải hiểu về việc ngăn chặn sự cố hơn là chỉ dựa vào lý thuyết. Người vận hành phải hiểu về loại, thời gian và tình trạng của hệ thống thu gom cũng như các đóng góp cho hệ thống và phải có một tác động đáng kể đến nhà máy xử lý. Phần này xem xét những cách khác nhau, trong đó các hệ thống thu gom có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nhà máy.
XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
Hệ thống thu gom nước thải có thể gây ra các vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý cho các nhà vận hành. Đôi khi, những vấn đề này là không đáng kể nhưng tại một thời điểm khác, nó có một tác động lớn đến hoạt động của nhà máy. Chúng ta hãy nhìn vào một số khả năng về vấn đề hoạt động của nhà máy bị ảnh hưởng bởi hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống cống rãnh kết hợp cả nước thải và nước mưa. Các loại các vấn đề thường gặp phải bao gồm những vấn đề sau đây:
* Quá tải thủy lực
* Dòng chảy tăng đột ngột
* Cát quá mức, sỏi, và chất rắn vô cơ khác
* Quá tải hữu cơ
* Chất độc
Vấn đề thường gặp cũng được thấy trong các hệ thống xử lý nước thải thu gom khi nguồn nước thải công nghiệp cũng được đi vào hệ thống. Các vấn đề thường gặp phải bao gồm những vấn đề sau đây:
* Quá tải thủy lực
* Dòng chảy tăng đột ngột
* Quá tải hữu cơ
* Chất hữu cơ thấp
* Sự biến động lớn về pH và/hoặc nhiệt độ
* Chất độc
* Sự khác biệt lớn về màu sắc và mùi
Nguồn nước thải sinh hoạt đi vào hệ thống cũng có thể gây ra vấn đề thường gặp trong xử lý. Các vấn đề thường gặp phải bao gồm những vấn đề sau đây:
* Quá tải thủy lực (nắp cống, mối nối sai lệch)
* Quá tải hữu cơ
* Tính độc
Tẩy bồn tự hoại là một nguồn gây ra các vấn đề tiềm năng cho các nhà điều hành nước thải. Các vấn đề thường gặp bao gồm những vấn đề sau đây:
* Quá tải hữu cơ
* Lưu huỳnh cao / hàm lượng sunfua
* pH thấp
* Tính độc
* Dòng chảy tăng
Trạm bơm thường gây ra các vấn đề thường gặp trong hoạt động xử lý nước thải. Các vấn đề thường gặp phải bao gồm những vấn đề sau đây:
* Dòng chảy tăng đột ngột
* Quá tải thủy lực
* Chất thải nhiễm khuẩn
* Mùi
* Quá tải hữu cơ
Một trong những nguồn gốc của các vấn đề thường gặp tại các hệ thống thu gom nước thải là hệ thống cũ / đang phân hủy. Các vấn đề thường gặp bao gồm những vấn đề sau đây:
* Quá tải thủy lực
* Cát cao, sỏi, và hàm lượng chất rắn vô cơ
XEM XÉT CÁC VẤN ĐỀ HỆ THỐNG THU GOM
Kinh nghiệm cho thấy rằng nhiều nhà vận hành nước thải không có phương pháp về việc giải quyết các vấn đề hệ thống thu gom, trong nhiều trường hợp, bởi vì các cơ sở xử lý lớn có thể phân loại nước thải trong bể hoặc phân chia trong đường ống. Như vậy, trong tình huống này, hai lĩnh vực riêng phát triển: quản lý nước thải và vận hành hệ thống thu gom.
Do không có kinh nghiệm và kiến thức để khắc phục sự cố một hệ thống thu gom nước thải, đó là một bất lợi cho nhà vận hành khi gặp phải các lý do sau. Ở nơi đầu tiên, do thiết kế và vị trí (nhiều hệ thống thu gom được chôn dưới lòng đất), các hệ thống thu gom ở một nơi khó tìm thấy và điều đó có thể gây ra khó khăn cũng như sự gián đoạn quá trình trong các nhà máy xử lý. Thứ hai, hãy nhớ rằng, ngoài hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn nguồn thải hợp lý vào hệ thống, ở nhiều địa điểm xa xôi, những người ít có ý thức có thể xả gần như bất cứ thứ gì vào hệ thống thu gom (điều này thì phổ biến trong thực tế và tất nhiên là gây thiệt hại). Thêm vào đó, bất cứ thứ gì xả vào hệ thống tại một địa điểm xa thì rất khó để phát hiện vì nó được pha loãng bằng cách trộn với các nguồn khác khi nó chảy vào nhà máy, và rất khó khăn khi xác định nguồn gốc của một vấn đề.
Để phòng chống những vấn đề rất thực tế, nhiều khu vực vệ sinh lớn kết hợp với một bộ phận Xử lý chất thải công nghiệp chịu  trách nhiệm giám sát liên tục chất thải công nghiệp xả vào hệ thống thu gom,  để giúp ngành công nghiệp thực hiện các quy trình tiền xử lý. Khi xác định được nguồn thải trái phép hoặc vược quá một giới hạn nhất định. Người vi phạm sẻ bị phạt. Nhiều luật nước thải công nghiệp được dựa vào không chỉ số lượng xả thải, mà còn về những gì họ đang xả vào hệ thống thu gom.
Một điều chắc chắn, các nhân viên vận hành nhà máy không hiểu rõ một vài phương án, khả năng để xác định đúng và khắc phục một vấn đề trong hệ thống thu gom được.
Chúng tôi đề cặp một số phương án.
Ở mức tối thiểu, ví dụ, phương án phải bao gồm những điều sau đây (Lưu ý: Hãy nhớ rằng rất nhiều các yếu tố trong các phương án được liệt kê dưới đây là vượt ra ngoài tầm nhìn của các nhà điều hành nhà máy để thực hiện và thực thi).
(1)Thực hiện điều lệnh sử dụng hệ thống thoát nước để kiểm soát các loại và số lượng chất thải vào hệ thống.
(2) Trong trường hợp cần thiết hoặc thích hợp, thực hiện một hệ thống xử lý sơ bộ để kiểm soát lượng chất thải công nghiệp.
(3) Hoàn thành giám sát thường xuyên, bao gồm quan sát trực quan, đồng hồ đo, và lấy mẫu và thử nghiệm các nguồn vào nhà máy để thiết lập các đặc tính nước thải đầu vào là “bình thường”.
(4) Xác định ngành công nghiệp đóng góp vào hệ thống, và đặc trưng của chất thải
(5) Khi các vấn đề liên quan đến dòng chảy xảy ra, tăng tần suất giám sát để thiết lập thời gian (s) khi quan sát được các chất thải khác thường và thời gian của mỗi lần xuất hiện.
(6) Giữ dữ liệu của ngành công nghiệp đóng góp để cho phép xác định các nguồn chất thải bất thường.
(7) Cách ly nguồn có vấn đề bằng cách lấy mẫu theo từng thời điểm trong hệ thống thu gom.
(8) Lấy mẫu riêng lẻ để xác định nguồn gốc cụ thể của một vấn đề.
(9) Xác định vị trí mối nối sai lệch hoặc bị vỡ do nước mưa hoặc bị thấm.
NHỮNG VẤN ĐỀ TIÊU BIỂU TRONG HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI
Vận hành nước thải cần phải làm quen với các chỉ số hoặc quan sát đặc trưng của hệ thống thu gom và / hoặc trạm bơm có vấn đề / hư hỏng. Nói chung, những vấn đề điển hình này được nhận biết thông qua kinh nghiệm. Cùng với việc xác định các vấn đề hệ thống thu gom và trạm bơm, các nhà điều hành cũng phải biết các hành động khắc phục thích hợp để có cách khắc phục vấn đề. Một lần nữa, khả năng này đi kèm với đào tạo và kinh nghiệm. Trong bảng 5.1, chúng tôi liệt kê một số các chỉ số / quan sát đặc trưng của hệ thống thu gom và vấn đề trạm bơm, nguyên nhân có thể xảy ra, và các hành động khắc phục.
Bảng 5.1. Các vấn đề về hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm