Van cửa phai trên kênh nhập khẩu model H

Nhận báo giá

Mã sản phẩm:

Đơn vị:

Nhà sản xuất:

Nơi sản xuất:

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
Kênh penstocks được cài đặt trong các kênh mở hoặc vào cuối các kênh mở và chúng được gắn kín 3 mặt. Như vậy tối đa. mực nước bị hạn chế thông qua chiều cao của cửa phai.
Hoạt động được thực hiện thông qua một trục chính bằng tay hoặc bằng điện.
Có sẵn các kích cỡ tiêu chuẩn: 
200 x 200 đến 2200 x 2200 mm
Tay Stop cũng là 3-mặt cửa niêm phong, được tự nâng và hạ xuống bằng một tay cầm.
Nhiều lần cũng được sử dụng như tấm lỗ để kiểm soát dòng chảy thông qua.
Có sẵn các kích cỡ tiêu chuẩn: 
200 x 200 đến 1200 x 1200 mm
Cả hai phiên bản đều tìm thấy ứng dụng của họ trong các hệ thống thoát nước, các nhà máy xử lý nước thải đô thị và công nghiệp và các hồ chứa.

DANH MỤC TÀI LIỆU Van cửa phai trên kênh nhập khẩu model H