STOPLOG ATEC Dptec 4000x300mm

Nhận báo giá

Mã sản phẩm: ATEC-STOPLOG-4000×300

Đơn vị: bộ

Nhà sản xuất: ATEC GmbH

Nơi sản xuất: Germany

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
Stoplog DBTEC
Dim: WxH=4000×300
Stop log height: 300 mm
Frame height: 300 mm
Material SS304
Installation depth T = 300
Design/Operating pressure = 0,03 bar