Quảng Nam: Hàng chục tỷ đồng được đầu tư cho xử lý rác thải

Ngày đăng: 20/09/2023 146 lượt xem

Theo đặt hàng của Sở TN&MT Quảng Nam, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam là đơn vị thực hiện việc xử lý rác thải hằng ngày tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Những bãi rác mà Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam sẽ xử lý bao gồm: Bãi rác Tam Nghĩa (huyện Núi Thành), bãi rác Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) và bãi rác Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành) và được thu gom tại các địa phương: thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc. Khối lượng xử lý dự kiến khoảng 200.000 tấn, đơn giá tối đa là 65.145 đồng/tấn theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Nhiều năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chủ yếu thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn và thành thị. Hai đô thị lớn là TP. Tam Kỳ và Hội An, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 88 – 95%, trong khi đó khu vực nông thôn và miền núi chỉ đạt khoảng 35 – 42%. Đối với chất thải rắn (CTR) công nghiệp thông thường phát sinh tại các cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các làng nghề…, lâu nay phần lớn các chủ nguồn rác thải tự thu gom và hợp đồng xử lý chung với CTR sinh hoạt.

Hiện tỉnh Quảng Nam chỉ có một nhà máy sản xuất phân compost xử lý rác sinh hoạt tại phường Cẩm Hà (TP. Hội An) với công suất thiết kế 55 tấn/ngày

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy trình do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD và vận hành bãi chôn lấp theo đúng quy định tại mục III của Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD của Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký hợp đồng đặt hàng, nghiệm thu khối lượng xử lý rác thải thực tế để thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hàng năm, rác thải sinh hoạt của tỉnh Quảng Nam không ngừng tăng lên, nhưng với công nghệ thủ công, lạc hậu như hiện nay đang là một thách thức không hề nhỏ trong công tác xử lý. Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020, thu gom và xử lý 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị tại, các điểm dân cư nông thôn là 90%, trong đó có 70% được tái sử dụng, tái chế.

Báo TN&MT