PENSTOCK ATEC Compatec 500x500mm

Nhận báo giá

Mã sản phẩm: ATEC-COMPATEC-500×500-1

Đơn vị: bộ

Nhà sản xuất: ATEC GmbH

Nơi sản xuất: Germany

Mô tả sản phẩm

Penstock COMPATEC
Type: 4 sides sealing, cicrular hole DN500
Dimension: DN500
Material: SS304
Operating mode: manual
Installation depth T ~ 4000
Operating height = 900
Design/Operating pressure = 0,4 bar