PENSTOCK ATEC Compatec 1200x1200mm

Nhận báo giá

Mã sản phẩm: ATEC-COMPATEC-1200×1200-1

Đơn vị: bộ

Nhà sản xuất: ATEC GmbH

Nơi sản xuất: Germany

Mô tả sản phẩm

Penstock COMPATEC
Type: 3 sides sealed Channel
Dimension: WxH=1200x1200mm
Frame’s height: 1500mm
Material SS304
Installation depth T = 1500
Operating height = 900
Design/Operating pressure = 0,4 bar