Cửa phai nhập khẩu model F

Nhận báo giá

Mã sản phẩm:

Đơn vị:

Nhà sản xuất:

Nơi sản xuất:

Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT

Kiểm soát bế tắc là cần thiết để kiểm soát xả. Do đó tiêu chuẩn của chúng tôi penstocks của C20-series sẽ được trang bị thêm thanh trượt. Họ cung cấp một liên hệ vĩnh viễn của cửa penstock với niêm phong ở bất kỳ vị trí và do đó đảm bảo một khẩu độ phóng xấp xỉ xác định chính xác.

Thông qua hệ thống lắp ráp mô đun được chấp nhận, chúng tôi sẽ giữ cho chi phí nhỏ và thời gian giao hàng ngắn.

Tất cả các bẫy kiểm soát đều được trang bị thang phân chia. Sơ đồ chuyền qua tương ứng cũng thuộc về phạm vi cung cấp của chúng tôi.

Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ đệ trình một tính toán luân chuyển cá nhân dựa trên đặc điểm kỹ thuật của bạn.

DANH MỤC TÀI LIỆU Cửa phai nhập khẩu model F