Bắc Giang – Cận cảnh thấy nhà máy bia xả chất thải ra dòng sông Thương

Ngày đăng: 20/09/2023 215 lượt xem

Theo đó, công ty này xả nước thải vượt quá quy chuẩn về chất thải từ 02 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200m3/ngày (24 giờ) đến dưới 400m3/ngày (24 giờ) “nước thải sản xuất của Công ty cổ phần Habada lấy tại điểm xả ra môi trường có thống số COD vượt 4.66 lần so với giá trị Cmax cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuâth quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng nước thải của Công ty khoảng 275 m3/ngày (24 giờ)”; quy định tại điểm i khoản 2 Điều 13 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt Công ty bia Habada 290 triệu đồng và đình chỉ hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường của công ty cổ phần HaBaDa trong thời hạn 3 tháng để khắc phục vi phạm; Buộc Công ty cổ phần HaBaDa phải chấm dứt ngay vi phạm nêu trên; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường theo quy định.

Sau khi khắc phục hậu quả, Công ty HaBaDa phải báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục do hành vi vi phạm gây ra gửi về Công an tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, UBND thành phố Bắc Giang, UBND phường Trần Phú theo quy định xong trước ngày 23/07/2016 để kiểm tra giám sát.

Tuy nhiên, ngày 6/7/2016, PV Dân trí đã trực tiếp mục sở thị khu vực xả thải của công ty này ghi nhận việc xả thải vẫn diễn ra bình thường. Hoạt động sản xuất bia cũng công ty cũng rất rầm rộ. Đại diện công ty cũng thừa nhận đang xả thải dù có quyết định yêu cầu dừng xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là chùm ảnh cận cảnh hoạt động tại nhà máy bia bức tử sông Thương: