Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Đã đủ điều kiện vận hành lò đốt rác của Công ty Môi trường đô thị chưa

Ngày đăng: 20/02/2023 91 lượt xem

Sau khi chạy thử nghiệm thành công lò đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn  ĐLCL, Bộ KH&CN) cấp kết quả thử nghiệm đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành.

Ngày 15/7/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn 3508/UBND-XD2 về việc giao kiểm tra đánh giá lò đốt rác MTKA và giao Sở TNMT tỉnh chủ trì.

Tuy nhiên trong quá trình khảo sát thực địa lò đốt rác tại xã Kỳ Tân, nghe báo cáo kết quả cải tiến kỹ thuật của Công ty TVMTKA; báo cáo kết quả kiểm tra, phân tích chất lượng môi trường, khí thải của Chi cục Bảo vệ Môi trường thì lò đốt rác MTKA chưa đạt các tiêu chuẩn quy định. Cụ thể theo kết quả phân tích ngoài thông số Bụi tổng số, SO2, nhiệt độ vùng đốt sơ cấp, thứ cấp đạt chuẩn thì các chỉ số nhiệt độ khí thải, NOx, CO chưa đảm bảo Quy chuẩn 30:2012/BTNMT. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc ông Phan Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh đánh giá nỗ lực cố gắng của Công ty TVMTKA và đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, cải tiến; các ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ để công ty cải thiện các thông số theo quy định, đảm bảo điều kiện quy chuẩn hiện hành.

Mặc dù giá thành chỉ bằng 1/3 công nghệ ngoại nhập nhưng với các thông số chưa đảm bảo, đoàn đánh giá đã thống nhất lò đốt rác thải sinh hoạt MTKA CHƯA đủ điều kiện để vận hành, nhân rộng tại địa phương.

Nguồn tin: moitruongvn.org