Hà Nội: Sắp có biện pháp xử lý triệt để tình trạng đốt rơm rạ

Ngày đăng: 08/09/2023 148 lượt xem

Theo tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động đốt chất thải rắn sinh hoạt, rơm rạ và các phụ phẩm cây trồng tại địa phương, theo lộ trình.

 

 


Hành vi đốt rơm, rạ gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng động

 

Cụ thể, thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương; xây dựng hệ thống giám sát cộng đồng và hệ thống thông tin nhằm phát hiện, tố cáo các hành vi đốt rác thải rắn sinh hoạt tại địa bàn; hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm các đơn vị nhận đặt hàng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định hiện hành và triển khai các biện pháp khác nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đến ngày 30/8/2020, tổ chức tuyên truyền thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố trong việc thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt theo các quy định hiện hành; đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân đốt và giải pháp nhằm kiểm soát tốt công tác quản lý rác thải và rơm rạ, phụ phẩm cây trồng trên địa bàn quản lý.

 

Xử lý nghiêm hành vi đốt rơm rạ

Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đến ngày 31/12/2020, thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người dân không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau khi thu hoạch và chuyển sang các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng, trước ngày 31/12/2020.

 

Từ ngày 1/1/2021: 100% rơm rạ và phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật môi trường; không còn hoạt động đốt chất thải rắn sinh hoạt, rơm rạ và các phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến tiến, hiện đại trong công tác thu hoạch sản phẩm, thu gom, vận chuyển, xử lý rơm rạ và phụ phẩm cây trồng đảm bảo thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

 

Liên quan đến nhiệm vụ nêu trên, Sở cũng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở Tư pháp, NN&PTNT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trồng trọt, các nghị định, thông tư, quy định trong lĩnh vực có liên quan để xử phạt vi phạm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

 

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình tính toán phát thải, giám sát và công bố công khai tình trạng đốt chất thải rắn sinh hoạt, rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ trách nhiệm thực thi của chính quyền địa phương về tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải sinh hoạt diễn ra trên địa bàn quản lý.

 

Trước đó, từ ngày 11-17/6, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra tình hình đốt rơm rạ tại 20 huyện ngoại thành Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại các địa phương, tình trạng đốt rơm rạ đã giảm, tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để, vẫn còn những nơi xảy ra tình trạng đốt rơm rạ nhỏ, lẻ. Hơn nữa, các địa phương đều cho biết, vì chưa có chế tài xử lý nên chính quyền cơ sở rất khó để xử phạt hành vi đốt rơm rạ.
 

Nguồn: Báo tài nguyên & môi trường